Privacy statement

Dit Privacy en Cookie Statement bevat belangrijke informatie: het beschrijft hoe Witte Trading B.V. de persoonsgegevens van websitebezoekers, (potentiële) zakelijke klanten en andere derde partijen (“gebruiker” of “u”) verwerkt. Witte Trading B.V. host het Platform Zakelijk HEMA en stelt dit ter beschikking aan HEMA-franchisenemers (leden van de Vereniging Aangesloten Bedrijven (“VAB”), hierna te noemen “HEMA-filialen”) bij wie zakelijke klanten via het Platform Zakelijk HEMA bestellingen kunnen doen.  Verwerkingen van persoonsgegevens in verband met bestellingen bij HEMA-franchisenemers vinden plaats onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van de betreffende HEMA-franchisenemer. Wij verzoeken u om dit Privacy en Cookie Statement goed door te nemen voordat u onze diensten gebruikt. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 

1        Over ons

1.1       Witte Trading B.V. (“Witte Trading”, “we”, “wij”, “ons”, “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel onder onze verantwoordelijkheid wanneer u het Platform Zakelijk Hema bezoekt en u een account aanmaakt om vervolgens gebruik te kunnen maken van de diensten van het Platform Zakelijk HEMA. Dit Privacy en Cookie Statement legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, doorsturen of op andere wijze verwerken wanneer u, of personen die bij zakelijk gebruik namens u handelen (uw “Personeel”), het Platform Zakelijk HEMA bezoekt en een account aanmaakt (“Zakelijk Account”).

1.2       Verwijzingen naar “Personeel” hebben alleen betrekking op zakelijke gebruikers. Verwijzingen naar ‘uw’ persoonsgegevens moet worden geïnterpreteerd als persoonsgegevens van personeel van zakelijke gebruikers.

 

2        Toepasselijkheid

Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten waarop de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving op van toepassing is.

 

3        Verantwoordelijkheid

3.1       We verwerken persoonsgegevens enkel in overeenstemming met Relevante privacywetgeving en zoals beschreven in dit Privacy en Cookie Statement.

3.2       Onze website bevat links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, de services die zij aanbieden of de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken.

 

4        Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

4.1       Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

 1. Informatie die u aan ons hebt verstrekt. Dit is aan de orde wanneer u uw gegevens achterlaat om een Zakelijk Account aan te maken.
 2. Informatie die automatisch wordt verzameld indien u onze website bezoekt. Dit komt door de cookies die we gebruiken op onze website. Voor meer informatie over cookies, zie artikel 6.
 3. Informatie die we verkrijgen door middel van analyses. In sommige gevallen analyseren we informatie over u – de resultaten hiervan kunnen soms worden aangemerkt als een persoonsgegeven. Een voorbeeld hiervan is een telling van de meest bezochte webpagina’s op onze website.

4.2       In sommige gevallen is het wettelijk of contractueel verplicht om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Ook kan dit noodzakelijk zijn om een overeenkomst met ons aan te kunnen gaan. Indien dit het geval is, informeren wij u hierover. Ook vertellen we u wat de gevolgen zijn indien u de persoonsgegevens niet verstrekt.

 

5        Verwerking van persoonsgegevens

5.1       Het is afhankelijk van de verwerkingsactiviteit welke persoonsgegevens we verwerken, op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden we dit doen. Zie hieronder een overzicht.

Activiteiten Categorieën van persoonsgegevens Gronden voor verwerking en doeleinden voor verwerking
Een bezoek aan het Platform Zakelijk HEMA en verwerkingen die plaatsvinden om het Platform in stand te houden

  

 

·         IP-adres

·         Browsergeschiedenis·         Type internetbrowser en apparaat·         Cookie voorkeuren·         ‘Bewegingen’ op de website of websites van derden (third-party cookies)Gezamenlijk ook wel “cookie informatie”

Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 6.

We verzamelen uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming of, indien we uw toestemming niet nodig hebben, op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het kunnen aanbieden en verbeteren van onze (online) dienstverlening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij technische cookies of analytische cookies die niet worden gebruikt om u ‘anders’ te behandelen dan anderen.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het verbeteren van onze website of app, (ii) om uw producten te kunnen laten zien die aansluiten bij uw voorkeuren, (iii) voor consistente dienstverlening, (iv) voor het vergroten van bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens en (v) voor het verbeteren van uw winkelervaringen.

Het aanmaken van een Zakelijk Account teneinde via het Platform Zakelijk HEMA producten af te kunnen nemen van HEMA-franchisenemers ·         Bedrijfsnaam·         Handelsnaam·         Voornaam·         Achternaam·         E-mailadres·         Telefoonnummer·         Adresgegevens·         IP-adres We verzamelen uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het vaststellen van uw identiteit voor het aanbieden van de diensten op het Platform Zakelijk HEMA.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het maken van een Zakelijk Account.

Andere algemene verwerkingen ·         Overige informatie die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooraf bepaalde doeleinden We verzamelen uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of voor zover dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het voeren van onze normale bedrijfsactiviteiten en het beschermen van onze belangen bij een geschil.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het opvolgen van verzoeken van autoriteiten, (ii) het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken, voeren van rechtszaken en het ten uitvoer leggen van vonnissen, (iii) het beschermen van rechten van derden, (iv) het uitvoeren van onderzoeken en (v) andere omstandigheden zoals uiteengezet in relevante wetgeving.

5.2       Voor zover onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen, is het mogelijk om informatie bij ons op te vragen over de zogenoemde ‘balans-test’ welke wij hebben uitgevoerd om te bepalen of we gebruik konden maken van deze grond voor verwerking. U vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

5.3       Indien we uw persoonsgegevens verder verwerken dan voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, zullen we u hierover tijdig informeren.

 

6        Cookies

6.1       Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de webbrowser op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat kunnen worden geplaatst. Websites en apps kunnen deze cookies gebruiken indien u die website of app gebruikt. Voorbeelden van webbrowsers zijn Microsoft Edge, Firefox, Safari, Google Chrome en Opera.

6.2       Zodra een cookie op uw apparaat wordt geplaatst, wordt uw apparaat herkend wanneer u op het internet zit. Hieronder is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde instellingen zoals taalvoorkeuren, geschiedenis en de inhoud van uw winkelmandje te onthouden. Derde partijen kunnen ook cookies plaatsen en vervolgens uw apparaat herkennen (third-party cookies).  Daarnaast is het mogelijk dat informatie verkregen via cookies wordt gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar de website www.allaboutcookies.org.

 • Lifecycle cookies: nadat een cookie wordt geplaatst op uw apparaat, is het slechts geldig voor een bepaalde periode.
  1. Zodra de geldigheid van een bepaalde cookie is verlopen, wordt de cookie automatisch verwijderd door de web browser. De geldigheid verschilt per cookie. Sommige cookies zijn bijvoorbeeld alleen geldig gedurende uw gebruik van de browser. Andere cookies blijven langer beschikbaar en kunnen uw apparaat herkennen wanneer u een nieuwe browsersessie start.
  2. Verwijdering of weigering van cookies: u kunt ervoor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voor het einde van de initiële geldigheid. U kunt cookies ook weigeren voordat ze worden geplaatst. Voor meer informatie verwijzen naar artikel 6.7-6.9.
 • Soortgelijke technieken: naast cookies zijn er ook andere, soortgelijke technieken zoals:
  1. HTML5 Local Storage en Flash cookie: HTML5 Local Storage en local shared objects (LSOs, ook wel “Flash cookies”) kunnen worden gebruikt voor dezelfde doelen als reguliere cookies.
  2. Web beacons: Web beacons (ook wel “tags”) zijn stukjes code die kunnen worden toegevoegd in webpagina’s, emails en advertenties. Web beacons geven een signaal wanneer een gebruiker een bepaalde webpagina, email of advertentie bekijkt.
  3. Embedded scripts: Embedded scripts (ook wel “Javascrips”) zijn stukjes code die kunnen worden toegevoegd aan webpagina’s om te meten hoe vaak een bepaalde pagina wordt bezocht en hoe deze webpagina’s door u worden gebruikt.
  4. Device fingerprints: informatie verzameld door middel van software of hardware van een apparaat voor identificatie en beveiligingsdoeleinden. Deze informatie wordt verzameld voor twee hoofddoelen, namelijk (i) zorgdragen voor de beveiliging van uw account door bijvoorbeeld hacks, dreigingen of abnormaal gebruik te kunnen detecteren, en (ii) zorgdragen voor de eerlijke behandeling en bescherming van u en uw belangen door cybercrime activiteiten op te sporen en te blokkeren.
  5. Event tracking: een event is uw activiteit op een webpagina, welke wordt gevolgd door een tracker. Deze informatie wordt verzameld voor het volgende doel, namelijk het identificeren van advertenties of webpagina’s die hebben geleid tot aankopen om conversies te kunnen berekenen.

6.5       We gebruiken de volgende soorten cookies:

 1. Functionele cookies:
  Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het uiterlijk van de website en de mogelijkheid om te navigeren door een website. Ook onthouden deze cookies uw cookie-instellingen. Het gaat om cookies die (i) worden geplaatst met als doel elektronische communicatie te faciliteren of (ii) strikt noodzakelijk zijn voor de informatiedienst die wordt geleverd zoals door u verzocht.
 2. Analytische cookies:
  Analytische cookies worden gebruikt om bepaalde activiteiten op een website te analyseren om de kwaliteit en werkbaarheid van de website te verbeteren.
 3. Affiliate cookies:
  Affiliate cookies worden gebruikt om te volgen welke advertenties hebben geleid tot een bepaalde aankoop, om de adverteerder te belonen.Wij hebben uw toestemming niet nodig om cookies te plaatsen die ons helpen bij het vergaren van informatie over de kwaliteit of effectiviteit van een aangeboden informatiedienst, voor zover dit geen of slechts beperkte impact heeft op uw privacy. In andere gevallen vragen wij om uw toestemming.
 4. Tracking cookies:
  Tracking cookies worden gebruikt om gedrag van internetgebruikers over meerdere websites te volgen. Third-party tracking cookies zijn cookies die door derden worden geplaatst.Wij plaatsen geen tracking cookies zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen.

6.6       Zie hieronder een overzicht van de cookies en technieken de we gebruiken:

Naam cookie Doel van de cookie Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Is dit een cookie van een derde partij of worden gegevens gedeeld met derde partijen? Duur van de cookie Toestemming vereist?
Functionele cookies PHPSESSID Manier van PHP om de sessie van de gebruiker bij te houden. Geen Nee 1 uur Nee
CRAFT_CSRF_TOKEN Cookie voor bescherming tegen Cross-Site Request Forgery attacks. Geen Nee 1 uur Nee
<RANDOMSTRING>_username Gebruikersnaam opslaan voor het loginformulier. Gebruikersnaam Nee 1 jaar Nee
<RANDOMSTRING>_identity Rol van ingelogde gebruiker. Rol Nee 1 uur Nee
__stripe_mid Fraude preventive cookie van Stripe payment provider. Geen Nee 1 jaar Nee

 

Analytische cookies _ga Google Analytics cookie voor gebruikers te differentiëren. Ja 1 jaar Nee
_ga_<container-id> Google Analytics cookie om sessie states te persisten. Ja 1 jaar Nee
_ga Google Analytics voor het opslaan en tellen van pagina-aantallen Ja 2 jaar Nee
_ga_* Google Analytics voor het opslaan en tellen van pagina-aantallen Ja 1 jaar Nee
In_or Het registreren van statistische gegevens over het gedrag van gebruikers Ja 1 dag Nee
Affiliate cookies N/A
Tracking cookies Li-sugr Het opslaan en volgen van de identiteit van een gebruiker Ja 90 dagen Ja
Lidc Om loadbalancing functionaliteit te kunnen bieden Ja 1 dag Ja
Li_gc Het opslaan van cookievoorkeuren Ja 6 maanden Ja
AnalyticsSyncHistory Het opslaan en volgen van websitebezoeken aan andere websites Ja 30 dagen Ja
Bscookie Het opslaan van ingelogde gebruikers Ja 1 jaar Ja
Bcookie Het opslaan van browsergegevens Ja 1 jaar Ja
UserMatchHistory Het bieden van advertenties of retargeting Ja 30 dagen Ja
_gcl_au Het opslaan en tracken van conversies Ja [X] Ja
test_cookie Het testen van de cookievoorkeuren van de gebruiker Ja [X] Ja
IDE Het geven van informatie over bekeken advertenties op andere websites Ja [X] Ja

6.7       Via de browserinstellingen is het mogelijk om uw algemene cookie-voorkeuren – voor alle websites – in te stellen. Het verschilt per browser welke voorkeuren u kan instellen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

6.8       U kunt de instellingen voor onze website hieronder aanpassen. Voor meer informatie over de typen cookies en technieken die wij gebruiken, wordt verwezen naar artikel 6.6.

Verschillende cookies en technieken Toestemming?
Analytische cookies waarvoor uw toestemming vereist is
Affiliate cookies waarvoor uw toestemming vereist is
Tracking cookies waarvoor uw toestemming vereist is

 6.9       Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de website kan worden aangetast wanneer u bepaalde cookies of technieken weigert.

 

7        Delen met derde partijen

7.1       We delen persoonsgegevens enkel met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij delen persoonsgegevens in dat geval met de volgende partijen:

Activiteiten Ontvangers
(i) Een bezoek aan het Platform Zakelijk HEMA en verwerkingen die plaatsvinden om het Platform in stand te houden, (ii) Het aanmaken van een Zakelijk Account teneinde via het Platform Zakelijk HEMA producten af te kunnen nemen van HEMA-franchisenemers en (iii) Andere algemene verwerkingen a.     Gelieerde bedrijven;

b.     Onderaannemers en dienstverlener zoals vervoersbedrijven, auditing bedrijven, consulting bedrijven en advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en betaaldienstverleners;

c.     Verwerkers ingeschakeld door ons, zoals payroll bedrijven en hosting aanbieders;

d.    Relevante autoriteiten.

7.2       Wij maken uw persoonsgegevens alleen openbaar in lijn met de volgende voorwaarden en voor zover algemeen geaccepteerde beveiligingsmaatregelen in dat kader zijn genomen:

 1. Op uw verzoek;
 2. Voor zover dit noodzakelijk is op grond van de op ons van toepassing zijnde wetgeving;
 3. Voor zover dit noodzakelijk is in het kader van een juridische procedure waarbij wij partij zijn.

 

8        Doorgifte buiten de EER

8.1       Sommige van de hierboven genoemde ontvangers bieden – wettelijk gezien – niet dezelfde waarborgen zoals Europese wetgeving dat doet. In dat geval nemen we passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en garanderen we dat we in staat zijn en passende mechanismen gebruiken om eenzelfde niveau van bescherming te bieden zoals u gewend bent in de Europese Economische Ruimte (EER). Wij verwerken uw persoonsgegevens niet indien wij ons niet langer kunnen houden aan deze maatregelen of indien onze ontvangers dat niet langer kunnen.

8.2       Doorgiften buiten de EER zijn toegestaan op basis van een zogenoemd adequaatheidsbesluit. Dit is een besluit van de Europese Commissie waarin is vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het ontvangende land van een vergelijkbaar niveau is als de AVG. Deze link bevat een overzicht van landen met een adequaatheidsbesluit. In andere gevallen maken we gebruik van de zogenoemde Standard Contractual Clauses zoals opgesteld door de Europese Commissie. Meer informatie over doorgiften buiten de EER en een kopie van de door ons genomen maatregelen kan bij ons worden opgevraagd.

 

9        Beveiliging

9.1       Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en/of ongeoorloofde wijzigingen, nemen we voldoende technische en organisatorische maatregelen.

 

10      Bewaartermijnen

10.1     In beginsel bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

10.2     Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Activiteiten Bewaartermijn
Een bezoek aan het Platform Zakelijk HEMA en verwerkingen die plaatsvinden om het Platform in stand te houden [x]
Het aanmaken van een Zakelijk Account teneinde via het Platform Zakelijk HEMA producten af te kunnen nemen van HEMA-franchisenemers [x]
Andere algemene verwerkingen [x]

 

11      Uw rechten

11.1     Ten aanzien van onze verwerkingsactiviteiten hebt u de onderstaande rechten.

 1. Het recht om toestemming in te trekken: voor zover onze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om u toestemming in te trekken.
 2. Recht van inzage: u hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit recht geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook zullen we u aanvullende informatie over onze verwerkingsactiviteiten aanleveren.
 3. Recht op rectificatie: u hebt het recht om onjuiste gegevens onverwijld te rectificeren. Hierdoor kunnen onjuiste door ons verwerkte persoonsgegevens worden aangepast of aangevuld.
 4. Recht op verwijdering: u hebt het recht om ‘vergeten te worden’. Het recht om vergeten te worden is van toepassing indien (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, (ii) u uw toestemming hebt ingetrokken, (iii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, (v) persoonsgegevens op basis van Unierecht of lidstatelijk recht verwijderd moeten worden of (vi) wij uw persoonsgegevens hebben verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (i) voor het uitoefenen van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor het nakomen van een wettelijke taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) met het oog op archivering in het algemeen belang en/of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering kunnen wij een beroep op het recht op verwijdering weigeren.
 5. Recht van bezwaar: wanneer onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van direct marketing, wordt uw verzoek in elk geval gehonoreerd. In andere gevallen stoppen we ook met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, die zwaarder wegen dan uw belangen.
 6. Recht op beperking van verwerking: u hebt het recht op beperking van verwerking indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist, (ii) wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u niet wil dat deze worden verwijderd, (iii) wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wil gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we uw verzoek hebben gehonoreerd, worden uw persoonsgegevens enkel door ons opgeslagen. We zullen uw persoonsgegevens niet op andere wijze verwerken, tenzij u daartoe toestemming hebt gegeven, dit nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dit nodig is voor bescherming van rechten van derden of voor gewichtige redenen van algemeen belang.
 7. Recht op overdraagbaarheid: indien onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés worden verricht, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 8. Geautomatiseerde besluitvorming: u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een op uitsluitend geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 9. Klacht indienen: naast bovenstaande rechten, heeft u aanvullend het recht om een klant in te dienen bij de relevante autoriteit gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter lossen we klachten graag samen met u op. We vragen u dan ook om eerst contact met ons op te nemen.

11.2     U kunt gebruik maken van een van bovenstaande rechten door contact met ons op te nemen. U kunt zich kosteloos beroepen op bovenstaande rechten, tenzij uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In die gevallen vragen we een redelijke vergoeding of weigeren we gevolg te geven.

11.3     We kunnen aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen alvorens we ingaan op uw verzoek.

11.4     We verstrekken zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het vervolg hiervan. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Hierover zullen we u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.

 

12      Minderjarigen

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van minderjarigen. Bent u minderjarig (onder de 16 jaar) en wilt u onze website gebruiken? Dan hebt u toestemming nodig van uw ouder of voogd. Wij beschermen de persoonsgegevens van minderjarigen in overeenstemming met de wet. Indien wij merken dat wij persoonsgegevens verwerken van minderjarigen zonder toestemming van de ouder of voogd, verwijderen we uw persoonsgegevens zo snel mogelijk.

 

13      Contact

In geval van vragen, kunt u contact opnemen met:

Witte Trading B.V. (Zakelijk HEMA)
Nieuwe Markt 7
6001 EL Weert
telefoon: +31 (0) 495-524311
of stuur een e-mail.

 

14      Overig

14.1     We zijn te allen tijde gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwijderen. We zijn u in dat geval geen enkele compensatie verschuldigd.

14.2     In geval bepalingen in dit Privacy en Cookie Statement in strijd zijn met de wet, worden deze strijdige bepalingen, voor zover wettelijk toegestaan, vervangen door bepalingen die dezelfde bedoeling hebben. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

14.3     We hebben het recht om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Indien noodzakelijk zullen wij u hierover informeren. De huidige versie is te allen tijde beschikbaar op onze website. Deze huidige versie is voor het laatst aangepast juli 2023.

 

15      Definities

15.1     De volgende definities zijn van toepassing op dit Privacy Statement:

Relevante privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving.
Privacy en Cookie Statement Dit huidige privacy en cookie statement.
Witte Trading Witte Trading B.V.

Nieuwe Markt 7

6001 EL

Weert

KvK-nummer: 84499605

Platform Zakelijk HEMA www.zakelijkhema.nl

15.2     Andere begrippen zoals gedefinieerd in Relevante privacywetgeving, zoals ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘betrokkene’ en ‘verwerking’ hebben dezelfde betekenis zoals in Relevante privacywetgeving.