Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van zakelijkhema.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Witte Trading B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De website, en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van of in licentie bij HEMA B.V. en/of Witte Trading B.V.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Witte Trading B.V. en/of HEMA B.V. is het niet toegestaan (delen van) tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming is niet benodigd, voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Geen garantie op juistheid

Witte Trading B.V.  streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Witte Trading B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.