Cookie statement Zakelijk Hema

Dit Cookie Statement bevat belangrijke informatie over hoe wij, Witte Trading B.V., gebruik maken van cookies en vergelijkbare technieken wanneer websitebezoekers, (potentiële) zakelijke klanten en andere derde partijen (“gebruiker” of “u”) het Platform Zakelijk HEMA bezoeken.

Lees dit Cookie Statement goed door voordat u gebruik maakt van onze diensten. U kunt uiteraard contact met ons opnemen in geval van vragen.

 

1. Over ons

 1. Witte Trading B.V. (“Witte Trading”, “we”, “wij”, “ons”, “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel onder onze verantwoordelijkheid wanneer u het Platform Zakelijk HEMA bezoekt en u een account aanmaakt om vervolgens gebruik te kunnen maken van de diensten van het Platform Zakelijk HEMA. Dit Cookie Statement legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, doorsturen of op andere wijze verwerken wanneer u, of personen die bij zakelijk gebruik namens u handelen (uw “Personeel”), het Platform Zakelijk HEMA bezoekt en een account aanmaakt (Zakelijk Account”).
 2. Verwijzingen naar “Personeel” hebben alleen betrekking op zakelijke gebruikers. Verwijzingen naar ‘uw’ persoonsgegevens moet worden geïnterpreteerd als persoonsgegevens van personeel van zakelijke gebruikers.
 3. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens in algemene zin verwerken, wordt verwezen naar ons algemene Privacy Statement.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Dit Cookie Statement is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten waarop de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving op van toepassing is.

 

3. Verantwoordelijkheid

 1. We verwerken persoonsgegevens enkel in overeenstemming met relevante privacywetgeving en zoals beschreven in dit Cookie Statement.
 2. Onze website bevat links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, de services die zij aanbieden of de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken.

 

4. Wat zijn cookies?

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de web browser op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat kunnen worden geplaatst. Websites en apps kunnen die cookies gebruiken indien u die website bezoekt of app gebruikt. Voorbeelden van web browsers zijn Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome en Opera.
 2. Zodra een cookie op uw apparaat wordt geplaatst, wordt uw apparaat herkend wanneer u op het internet zit. Hieronder is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde instellingen zoals taalvoorkeuren, geschiedenis en de inhoud van uw winkelmandje te onthouden. Derde partijen kunnen ook cookies plaatsen en vervolgens uw apparaat herkennen (third-party cookies). Daarnaast is het mogelijk dat informatie verkregen via cookies wordt gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar de website allaboutcookies.org.
 3. Lifecycle cookies: nadat een cookie wordt geplaatst op uw apparaat, is het slechts geldig voor een bepaalde periode.
  1. Zodra de geldigheid van een bepaalde cookie is verlopen, wordt de cookie automatisch verwijderd door de web browser. De geldigheid verschilt per cookie. Sommige cookies zijn bijvoorbeeld alleen geldig gedurende uw gebruik van de browser. Andere cookies blijven langer beschikbaar en kunnen uw apparaat herkennen wanneer u een nieuwe browsersessie start.
  2. Verwijdering of weigering van cookies: u kunt ervoor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voor het einde van de initiële geldigheid. U kunt cookies ook weigeren voordat ze worden geplaatst. Voor meer informatie verwijzen naar het artikel “Hoe verwijdert u cookies of past u uw instellingen aan?”.
 4. Soortgelijke technieken: naast cookies zijn er ook andere, soortgelijke technieken zoals:
  1. HTML5 Local Storage en Flash cookie: HTML5 Local Storage en local shared objects (LSOs, ook wel “Flash cookies”) kunnen worden gebruikt voor dezelfde doelen als reguliere cookies.
  2. Web beacons: Web beacons (ook wel “tags”) zijn stukjes code die kunnen worden toegevoegd in web pagina’s, emails en advertenties. Web beacons geven een signaal wanneer een gebruiker een bepaalde web pagina, email of advertentie bekijkt.
  3. Embedded scripts: Embedded scripts (ook wel “Javascrips”) zijn stukjes code die kunnen worden toegevoegd aan web pagina’s om te meten hoe vaak een bepaalde pagina wordt bezocht en hoe deze pagina’s door u worden gebruikt.
  4. Device fingerprints: informatie verzameld door middel van software of hardware van een apparaat voor identificatie en beveiligingsdoeleinden. Deze informatie wordt verzameld voor twee hoofddoelen, namelijk (i) zorgdragen voor de beveiliging van uw account door bijvoorbeeld hacks, dreigingen of abnormaal gebruik te kunnen detecteren, en (ii) zorgdragen voor de eerlijke behandeling en bescherming van u en uw belangen door cybercrime activiteiten op te sporen en te blokkeren.
  5. Event tracking: een event is uw activiteit op een web pagina, welke wordt gevolgd door een tracker. Deze informatie wordt verzameld voor het volgende doel, namelijk het identificeren van advertenties of pagina’s die hebben geleid tot aankopen om conversies te kunnen berekenen.

5. Welke typen cookies gebruiken wij?

 1. Wij gebruiken 4 soorten cookies op onze website: (i) functionele cookies, (ii) analytische cookies, (iii) affiliate cookies (iv) tracking cookies. Meer informatie vindt u hieronder.
  1. Functionele cookies:
   Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het uiterlijk van de website en de mogelijkheid om te navigeren door een website. Ook onthouden deze cookies uw cookie-instellingen. Het gaat om cookies die (i) worden geplaatst met als doel elektronische communicatie te faciliteren of (ii) strikt noodzakelijk zijn voor de informatiedienst die wordt geleverd zoals door u verzocht.
  2. Analytische cookies:
   Analytische cookies worden gebruikt om bepaalde activiteiten op een website te analyseren om de kwaliteit en werkbaarheid van de website te verbeteren.
  3. Affiliate cookies:
   Affiliate cookies worden gebruikt om te volgen welke advertenties hebben geleid tot een bepaalde aankoop, om de adverteerder te belonen.Wij hebben uw toestemming niet nodig om cookies te plaatsen die ons helpen bij het vergaren van informatie over de kwaliteit of effectiviteit van een aangeboden informatiedienst, voor zover dit geen of slechts beperkte impact heeft op uw privacy. In andere gevallen vragen wij om uw toestemming.
  4. Tracking cookies:
   Tracking cookies worden gebruikt om gedrag van internetgebruikers over meerdere websites te volgen. Third-party tracking cookies zijn cookies die door derden worden geplaatst.Wij plaatsen geen tracking cookies zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen.

Voor een volledig overzicht van alle cookies die wij gebruiken, verwijzen we naar onderstaand overzicht.

 

6. Welke cookies en technieken gebruiken wij?

 1. Op onze website gebruiken we de volgende cookies en technieken:
Naam cookie Doel van de cookie Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Is dit een cookie van een derde partij of worden gegevens gedeeld met derde partijen? Duur van de cookie Toestemming vereist?
Functionele cookies PHPSESSID Manier van PHP om de sessie van de gebruiker bij te houden. Geen Nee 1 uur Nee
CRAFT_CSRF_TOKEN Cookie voor bescherming tegen Cross-Site Request Forgery attacks. Geen Nee 1 uur Nee
<RANDOMSTRING>_username Gebruikersnaam opslaan voor het loginformulier. Gebruikersnaam Nee 1 jaar Nee
<RANDOMSTRING>_identity Rol van ingelogde gebruiker. Rol Nee 1 uur Nee
__stripe_mid Fraude preventive cookie van Stripe payment provider. Geen Nee 1 jaar Nee

 

Analytische cookies _ga Google Analytics cookie voor gebruikers te differentiëren. Ja 1 jaar Nee
_ga_<container-id> Google Analytics cookie om sessie states te persisten. Ja 1 jaar Nee
_ga Google Analytics voor het opslaan en tellen van pagina-aantallen Ja 2 jaar Nee
_ga_* Google Analytics voor het opslaan en tellen van pagina-aantallen Ja 1 jaar Nee
In_or Het registreren van statistische gegevens over het gedrag van gebruikers Ja 1 dag Nee
Affiliate cookies N/A
Tracking cookies Li-sugr Het opslaan en volgen van de identiteit van een gebruiker Ja 90 dagen Ja
Lidc Om loadbalancing functionaliteit te kunnen bieden Ja 1 dag Ja
Li_gc Het opslaan van cookievoorkeuren Ja 6 maanden Ja
AnalyticsSyncHistory Het opslaan en volgen van websitebezoeken aan andere websites Ja 30 dagen Ja
Bscookie Het opslaan van ingelogde gebruikers Ja 1 jaar Ja
Bcookie Het opslaan van browsergegevens Ja 1 jaar Ja
UserMatchHistory Het bieden van advertenties of retargeting Ja 30 dagen Ja
_gcl_au Het opslaan en tracken van conversies Ja [X ] Ja
test_cookie Het testen van de cookievoorkeuren van de gebruiker Ja [X ] Ja
IDE Het geven van informatie over bekeken advertenties op andere websites Ja [X ] Ja

 

7. Hoe kunt u cookies verwijderen of uw instellingen aanpassen?

 1. U kunt uw algemene cookie instellingen aanpassen via uw browser. U kunt ook alleen met betrekking tot onze website de cookie instellingen wijzigen.
 2. In uw browser kunt u de cookie instellingen aanpassen en kiezen of u bepaalde cookies wenst te accepteren of niet. De keuzes die u daarin kan maken, kunnen per browser verschillen. Voor meer informatie over het aanpassen van uw cookie instellingen wordt verwezen naar: aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.
 3. U kunt de instellingen voor onze website hieronder aanpassen. Voor meer informatie over de typen cookies die wij gebruiken, wordt verwezen naar artikel 6.
Verschillende cookies en technieken Toestemming?
Analytische cookies waarvoor uw toestemming vereist is
Affiliate cookies waarvoor uw toestemming vereist is  
Tracking cookies waarvoor uw toestemming vereist is  

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de website kan worden aangetast wanneer u bepaalde cookies of technieken weigert.

 

8. Contactgegevens

 1. In geval van vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u contact opnemen met:
  Witte Trading B.V. (Zakelijk HEMA)
  Nieuwe Markt 7
  6001 EL Weert
  telefoon: +31 (0) 495-524311
  of stuur een e-mail.

 

9. Overig

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn u in dat geval geen enkele compensatie verschuldigd.
 2. In geval bepalingen in dit Cookie Statement in strijd zijn met de wet, worden deze strijdige bepalingen, voor zover wettelijk toegestaan, vervangen door bepalingen die dezelfde bedoeling hebben. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 3. Wij hebben het recht om dit Cookie Statement te wijzigen. Indien noodzakelijk zullen wij u hierover informeren. De huidige versie is te allen tijde beschikbaar op onze website. Deze huidige versie is voor het laatst aangepast op juli 2023.

 

10. Definities

 1. De volgende definities zijn van toepassing op dit Cookie Statement:
Relevante privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving.
Cookie Statement Dit huidige cookie statement
Witte Trading Witte Trading B.V.

Nieuwe Markt 7

6001 EL

Weert

KvK-nummer: 84499605

Platform Zakelijk HEMA www.zakelijkhema.nl

Andere begrippen zoals gedefinieerd in Relevante privacywetgeving, zoals ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘betrokkene’ en ‘verwerking’ hebben dezelfde betekenis zoals in Relevante privacywetgeving.

deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteit, analyse en advertenties.